Sacombank

Hiện nay, với tất cả các cá nhân/tổ chức hiện đang sở hữu thẻ do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank phát hành, khi tham gia điều trị răng miệng chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng implant, bọc răng sứ,…

Vpbank

Hiện nay, khi tất cả các cá nhân/tổ chức hiện đang sở hữu thẻ do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương – VPBANK phát hành, khi tham gia điều trị răng miệng, bọc răng sứ, cấy ghép răng implant,…

ShinhanBank

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – ShinhanBank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

EXimbank

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – EXimbank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

MaritimeBank

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MaritimeBank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

Vib

Hiện nay, khi tất cả các cá nhân/tổ chức hiện đang sở hữu thẻ tín dụng hoặc là chủ thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam– VIB phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc răng sứ…

Hsbc

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam – HSBC phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

Trang 1 trên 3123
Top