Anz

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ – Ngân hàng ANZ phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

TechcomBank

Hiện nay, khi tất cả các cá nhân/tổ chức hiện đang sở hữu thẻ tín dụng hoặc là chủ thẻ do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – TechcomBank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng implant, bọc răng sứ…

VietinBank

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

TPBank

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân hàng TMCP Tiên Phong – TPBank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

SeABank

Hiện nay, tất cả các cá nhân/tổ chức hiện đang sở hữu hoặc là chủ thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc răng Sứ…

Standard Chartered

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do Ngân Hàng Standard Chartered Việt Nam phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

CitiBank

Hiện nay, khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng do CitiBank phát hành, khi tham gia điều trị chăm sóc nha khoa, cấy ghép răng Implant, bọc  răng Sứ…

Trang 2 trên 3123
Top