SCB

Hiện nay, khi tất cả các cá nhân/tổ chức hiện đang sở hữu thẻ do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – SCB phát hành, khi tham gia điều trị răng miệng, bọc răng sứ, cấy ghép răng implant,…

I-DENT

Đây là chương trình được áp dụng cho những khách hàng không có thẻ tín dụng. Khi khách hàng tham gia điều trị cấy ghép răng Implant tại Trung tâm Cấy ghép Implant I-DENT với cách thức thanh toán linh hoạt và thời gian trả góp từ 3 đến 6 tháng.

Trang 3 trên 3123
Top